امـروز، یکشنبه, 13 آذر 1401

 

تاریـخ شـرح
۱۵مهر‌ماه ۱۳۹۸ شروع ارسال مقالات
۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ (تمیدید شد) مهلت ارسال مقالات
۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ اعلام نتایج داوری
۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ مهلت ثبت نام زود هنگام(همراه با تخفیف ویژه)
۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ تاریخ برگزاری همایش

 روز برگزاری همایش: ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

  • شایان ذکر است مقالات فقط به صورت کامل پذیرفته خواهد شد.

  • ظرفیت کارگاه­ها محدود است و به محض تکمیل ظرفیت، ثبت ­نام متوقف خواهد شد.