امـروز، یکشنبه, 13 آذر 1401
 • ارتباط آسایش دام با سلامت و عملکرد حیوان
 • امنیت زیستی
 • بهداشت خوراک دام و سالم‌سازی غذاهای دامی
 • تحلیل روش‌های مدیریتی موجود
 • کیفیت فراورده های خام دامی
 • عملکرد نابهینه و روش‌های بررسی آن
 • مدیریت تجویز مکمل‌ها و افزودنی‌ها
 • مدیریت دام در شرایط سخت
 • نقش مدیریت در پیشگیری از بیماری ها
 • نوآوری در زمینه مدیریت بهداشت دام
 • واکسیناسیون
 • همه‌گیر شناسی بیماری‌های عفونی و غیر عفونی