امـروز، چهارشنبه, 05 آذر 1399

به اطلاع میرساند، بنا به دستور سازمان محترم نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، برای اعضای محترم نظام دامپزشکی در مقطع دکتری و بالاتر  5 امتیاز بازآموزی جهت حضور در پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام (با کد 97001200041114) و 5 امتیاز بازآموزی نیز برای ثبت هر مقاله (تا سقف دو مقاله) در نظر گرفته شده است.