امـروز، یکشنبه, 13 آذر 1401
 1. عنوان کارگاه آموزشی: مرگ و میر از لقاح تا زمان شیرگیری در گوساله‌ها

استاد:

دکتر محمد نوری

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

 1. تشکیل آمبریو و جنین و بررسی عوامل مرگ و میر زودرس آن‌ها
 2. سقط‌‏ و بررسی عوامل عفونی و غیر عفونی آن
 3. مرده زایی و بیماری های روزهای اول بعد از تولد
 4. بیماریهای هفته دوم تا زمان شیر گیری

 1. عنوان کارگاه آموزشی: جنبه های مدیریتی و تولید مثلی در مقابله با تنش گرمائی در گاوشیری

استاد:

دکتر امیر نیاسری نسلجی

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

 1. زمان رخداد تنش حرارتی
 2. تاثیرات منفی تنش حرارتی بر روی تولید شیر، وزن و رشد گوساله ها
 3. تاثیرات منفی تنش حرارتی بر روی تولید مثل
 4. رهیافت‌های قابل توصیه برای پیشگیری از اثرات منفی تنش حرارتی

هزینه شرکت در کارگاه:

 • دانشجویان: ۴۰۰۰۰۰ ریال
 • آزاد: ۸۰۰۰۰۰ ریال