امـروز، پنج شنبه, 22 آذر 1397

 

تاریـخ شـرح
پانزده دی ماه مهلت ارسال مقالات
15 بهمن ماه اعلام نتایج داوری
30 دی ماه مهلت ثبت نام زود هنگام(همراه با تخفیف ویژه)
اول اسفند 1397 تاریخ برگزاری همایش

 

  • شایان ذکر است مقالات فقط به صورت کامل پذیرفته خواهد شد.

  • ظرفیت کارگاه­ها محدود است و به محض تکمیل ظرفیت، ثبت ­نام متوقف خواهد شد.