امـروز، دوشنبه, 30 مهر 1397

 

تاریـخ شـرح
10 آبان ماه 1396 (تمدید گردید) مهلت ارسال مقالات
15 آبان ماه 1396 اعلام نتایج داوری
01 مهرماه 1396 مهلت ثبت نام زود هنگام(همراه با تخفیف ویژه)
01 آذر ماه 1396 تاریخ برگزاری همایش

 

  • شایان ذکر است مقالات فقط به صورت کامل پذیرفته خواهد شد.

  • ظرفیت کارگاه­ها محدود است و به محض تکمیل ظرفیت، ثبت ­نام متوقف خواهد شد.