امـروز، پنج شنبه, 22 آذر 1397

نام همایش: پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام

زمان برگزاری همایش: یکم اسفند ماه 1397

مکان برگزاری همایش: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز - جاده شیراز اصفهان

مهلت ارسال مقالات : پانزده دی ماه 1397 

اعلام نتایج داوری: پانزده بهمن ماه 1397