امـروز، سه شنبه, 14 آذر 1402

مقالات پذیرفته شده در قالب پوستر

کد

عنوان

نتیجه

3

راحتی دام برای افزایش درآمد اقتصادی واحدهای پرورش گاوهای شیری

پوستر

4

پیشرفت¬های جدید در فن آوری و کاربرد مواد بیولوژیک در تغذیه دام و طیور

پوستر

5

بررسی میزان دقت اولتراسونوگرافی کیست‌های تخمدانی در شرایط آزمایشگاهی با مقایسه میزان استروژن و پروژسترون مایع

پوستر

6

مقایسه پروبیوتیک دی پرو با پروتکسین بر سلامت و سیستم ایمنی گوساله های شیرخوار هلشتاین

پوستر

7

بررسی ارتباط ناباوری و عوامل مستعد کننده آن (مانند تغذیه، وضعیت بدنی و ...) در گاو های ارجاعی بیمارستان دامپزش

پوستر

8

بررسی میزان شیوع آلودگی به انگلهای فاسیولا و کیست هیداتید درکبد و ریه دردام¬های کشتاری کشتارگاه¬های استان بوشه

پوستر

9

بررسی شیوع آلودگی به کیست هیداتید در دام های کشتاری کشتارگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1395

پوستر

10

آلودگی باکتریایی منی منجمد گاوی در طول نگهداری در ازت مایع

پوستر

11

تاثیرات سموم قارچی ( مایکوتوکسین ها ) بر عملکرد دام

پوستر

12

فراوانی آلودگی به اووسیست های کریپتوسپوریدیوم پارووم در گاوان شهرستان کوار

پوستر

15

تشخیص تفریقی بیماریهای ویروسی مسبب ضایعات دهانی در نشخوارکنندگان

پوستر

16

تاثیر استفاده از منابع مختلف چربی در جیره گوساله های شیر خوار بر متابولیت‌های خونی

پوستر

17

اسید لینولئیک کنژوگه بعنوان یک ابزار مدیریتی برای کنترل دوره تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری

پوستر

18

استفاده از منابع مختلف چربی در استارتر و تأثیر آن بر سیستم ایمنی گوساله های شیر خوار

پوستر

20

مروری بر استانداردهای تدوینی در نمونه گیری از خوراک دام در جهت بررسی سموم قارچی

پوستر

21

نقش بستر در مزارع پرورش گاو شیری: اهمیت، انواع و تاثیر عوامل مدیریتی و محیطی

پوستر

22

بررسی اپیدمیولوژی و واکسیناسیون بروسلوز در ایران

پوستر

26

وضعیت بیماری یون در ایران (بخش دوم: جمعیت نشخوارکنندگان کوچک، شتر و گاومیش)

پوستر

27

بررسی شیوع سرمی طاعون نشخوارکنندگان کوچک در گوسفندان و بزها شمال غرب ایران به روش الایزای رقابتی

پوستر

28

تغذیه آنتی بادی زرده تخم مرغ اختصاصی علیه باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک K99

پوستر

31

بررسی میزان الودگی گوسفندان به کنه های دامی و تعیین پراکندگی کنه در شهرستان الیگودرز

پوستر

34

ارتباط بین آسایش دام و لنگش بر روی باروری در گاوهای شیری هلشتاین

پوستر

38

بررسی مقادیر سرمی سلنیم، روی و مس در دو فصل سرد و گرم سال در گوسفندان منطقه تالش در سال 1398

پوستر

39

بررسی شیوع کنه های سخت (Ixodidae) در دام های استان خراسان جنوبی

پوستر

40

تاثیر سیستم پرورشی freestall بر سلامت عمومی، اختلالات اندام حرکتی و ورم پستان در گاو شیری

پوستر

41

ورم پستان در گاومیش

پوستر

42

بررسی تاثیر پروبیوتیک بر روی شاخص های متابولیک و بالانس منفی انرژی گاو

پوستر

43

بیان ژن میوژنین در بافت¬های مختلف گوسفند کرمانی

پوستر

44

بررسی کاهش آلودگی مواد خوراکی به مایکوتوکسین ها در صنعت پرورش گاو شیری

پوستر

45

بررسی اثر استفاده از افزودنی میکروبی پروبیوتیک در جیره بر توان تولیدی گاوهای شیرده

پوستر

46

بررسی شیوع سرمی بیماری یون در گاو با استفاده از آزمون الایزا

پوستر

47

بررسی آلودگی جنین های سقط شده گاو به انگل نئوسپورا کانینوم با روش Nested-PCR

پوستر

48

بررسی غلظت اسیدهای چرب فرار شکمبه شترهای تک کوهانه تغذیه شده با علوفه های زراعی و مرتعی

پوستر

49

تاثیر پنبه دانه كامل و سطوح مختلف پروتئین خام بر قابلیت هضم ظاهری خوراک در بره های نر کرمانی

پوستر

50

تأثیر پنبه دانه کامل و سطح پروتئین خام بر عملکرد و اجزای لاشه بره های پرواری

پوستر

51

بررسی آلودگی با کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر بز در شهرستان بروجرد

پوستر

52

بررسی شیر گوسفندان شهرستان دورود (استان لرستان) به آلودگی کوکسیلا بورنتی

پوستر

54

ارتباط تغذیه با ورم پستان و ایمنی در گاو

پوستر

55

اثرات استرس گرمایی بر روی فاکتورهای تولید مثلی در گاوهای شیری

پوستر

56

ارتباط میان تغییرات وضعیت نمره بدنی و میزان ابتلا به اندومتریت بالینی پس از زایش در گاوهای شیری

پوستر

57

مطالعه ی فنوتیپی و ژنوتیپی استافیلوکوک های مقاوم جدا شده از ورم پستان گاو

پوستر

59

بررسی میکروسکوپی میزان شیوع تک یاخته تیلریا در گوسفندان شهرستان زاهدان

پوستر

60

بررسی میزان شیوع ویروس نقص ایمنی گاو (BIV) در گاوداری‌های شیری شهرستان همدان

پوستر

61

بیان ژن IGF-I در بره های نر پرواری نژاد کرمانی

پوستر

62

برخی عوامل مدیریتی موثر بر گیرایی ناشی از تلقیح مصنوعی لاپاروسکوپی گوسفند در شهرستان شهربابک استان کرمان

پوستر

65

مطالعه اپیدمیولوژی مولکولی سویه تیلریا آنولاتای مقاوم به درمان استان فارس بر اساس توالی 18S rRNA

پوستر

68

مروری بر کنترل ، واکسیناسیون و تشخیص بروسلوزیس

پوستر

69

مطالعه چندشکلی ژن NRAMP1 و تولید ایمنوگلوبولین در گاوهای هلشتاین ایران مبتلا به ورم پستان

پوستر

70

جایگزین‌های آنتی بیوتیک در حیوانات مزرعه

پوستر

71

مقایسه دو نوع سیدر ایرانی و خارجی بر غلظت هورمون پروژسترون و درصد بره زایی میش افشاری

پوستر

72

بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری اسهال ویروسی گاو در ایران

پوستر

73

بررسی شیوع کنه های سخت (Ixodidae) در نشخوارکنندگان استان سیستان و بلوچستان

پوستر

74

مقایسه آنزیم های تروپونین CK-MB،LDH،I در بره های سالم و بیمار ضایعات قلبی

پوستر

75

مطالعه ی تغییرات کیفی نخاله های پسته، به عنوان خوراک دام، به صورت خشک و سیلوشده

پوستر

76

مروری کلی بر بیماری هرپس ویروس و اهمیت اقتصادی آن در صنعت اسب در جهان

پوستر

77

ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز در سیلوی ذرت مصرفی گاوداری های استان اصفهان

پوستر

78

گزارشی از بیماری یون در گوسفند

پوستر

80

سمیت فلزات سنگین

پوستر

82

مروری بر حذف فلزات سنگین از خاک به روش گیاه پالایی

پوستر

83

تاثیر اقدامات مدیریتی بر کیفیت بهداشتی شیر

پوستر

84

شناسایی گاوها وگوسفندان آلوده به ویروس تب برفکی دراستان خراسان رضوی با تعیین حضورآنتی‌بادی های‌ علیه پروتئین‌ه

پوستر

85

مطالعه کاردیاک تروپونین I در پنومونی گوساله گاو شیری در گاوداری¬های شیری مشهد

پوستر

86

بررسی کشتارگاهی ضایعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی دستگاه تناسلی گاو های ماده غیر آبستن در شهرستان کازرون

پوستر

90

بررسی آلودگی قارچی اجزاء تشکیل¬دهنده¬ی خوراک و مخلوط خوراک دامها در برخی گاوداریهای شیری اطراف مشهد

پوستر

91

اهمیت و میزان استفاده از برخی عناصر معدنی کمیاب در جیره اسب

پوستر

94

تاثیر افزودن عصاره رزماری و سولفات روی به رقیق کننده منی بر ویژگی های زنده مانی و جنبانی اسپرم منجمد قوچ

پوستر

96

بررسی اثر شکم زایش، میزان تولید، روز شیردهی و شماره تلقیح بر میزان آبستنی گاوهای شیری

پوستر

97

بررسی فراوانی احتمالی انگل تریپانوزوما اوانسی در گاومیش¬های اهواز

پوستر

98

بررسی اثر شکم زایش و میزان تولید بر وقوع آندومتریت بالینی در گاو شیری

پوستر

99

ارزیابی شاخص سن در اولین زایش در مزرعه‏ی گاو سیستانی و رابطه‏ی آن با شاخصِ فاصله‏ی اولین زایمان تا آبستنی مجدد

پوستر

100

بررسی ژن‏های مقاومت علیه برخی آنتی‏ بیوتیکها در باکتری اشریشیا‏ کلی عامل ورم پستان بالینی گاو

پوستر

101

بررسی اثرات خوراکی داروی هومیوپاتی اکیناسه آ برروی سیستم ایمنی اسب‌های عرب

پوستر

106

نقش سیر (Allium sativum) به عنوان افزودنی در تغذیه نشخوارکنندگان و کاهش متان

پوستر

107

گزارشی از تلقیح مصنوعی لاپاروسکوپی در بزهای شکم اول نژاد سانن

پوستر

108

بررسی فراوانی میاز پرژوالسکیانا در بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان آبادان

پوستر

109

تاثیر استرس دام بر کیفیت گوشت

پوستر

112

ورم پستان و نظارت صحیح در پیشگیری بیماری های پستان و سرپستانک در گاوهای شیری

پوستر

113

ورم پستان و روش های پیشگیری از آن در گله های گوسفند

پوستر

200

نیاز به ویتامین‌های محلول در چربی در گاو شیری

پوستر

201

بررسی اثرات اسانس های روغنی گیاهی در حیوانات اهلی    

پوستر

202

بررسی عملکرد پروبیوتیک ها در اسب

پوستر

203

بررسی عناصر کمیاب ( استرانتیوم، سرب، نیکل، وانادیوم و آلومینیوم ) سرم در شترهای به ظاهر سالم دو کوهانه

پوستر

204

بررسی ایمنی و واکسیناسیون در کوکسیدیوز  بز

پوستر

205

بررسی  سطح سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم، ویتامینD  و هورمون PTH در شترهای به ظاهر سالم دو كوهانه

پوستر

206

نگاهی به ترکیب مکمل­های ویتامین­های محلول در چربی موجود در بازار ایران

پوستر

207

میزان آبستنی میش‌های دنبه‌دار در اواخر زمستان با اعمال جیره فلاشینگ‏ و اصلاح وضعیت بدنی همراه با استفاده از اثر قوچ در اطراف شیراز

پوستر

 

مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی

کد

عنوان

نتیجه

K1

بررسی رخدادهای بیماری تب برفکی 10 سال اخیر  در استان فارس

سخنرانی

K2

ارزیابی مقدار تغییر در تولید شیر در ارتباط با بیماری های بالینی در گاوهای شیری با تولید بالا

سخنرانی

K3

کنترل آلودگی متقاطع داروها و افزودنی‌های دامپزشکی در کارخانجات خوراک دام

سخنرانی

K4

جنبه های مدیریتی و تولید مثلی در مقابله با تنش گرمائی در گاو شیری

سخنرانی

K5

کنترل مگس درگاوداری­ها

سخنرانی

K6

لزوم کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک در گوساله‌های شیرخوار

سخنرانی

K7

طبقه‌‌بندی و تصمیم‌گیری در مورد درمان اسهال در گوساله‌های شیرخوار

سخنرانی

K8

مایع درمانی در سندروم اسهال گوساله‌ی نوزاد

سخنرانی

K9

مرگ‌ ومیر از لقاح تا از شیرگیری در گوساله‌ها

سخنرانی

 

مقالات عدم پذیرش شده

کد

عنوان

نتیجه

13

ایجاد میازیس بر روی پرولاپس واژن در یک راس میش چهارساله در سنندج

عدم پذیرش

14

تغییرات فیزیولوژیکی در طیور در مواجه با تنش گرمایی

عدم پذیرش

19

بررسی میزان شیوع سل گاوی در گاوداری های صنعتی شهرستان کرج

عدم پذیرش

23

بیماری¬های انگلی شترسانان در ایران

عدم پذیرش

24

بیماری¬های باکتریایی و ویروسی گاومیش در ایران

عدم پذیرش

25

مروری بر عوامل ویروسی سقط جنین نشخوارکنندگان در ایران

عدم پذیرش

29

مدیریت آغوزدرگوساله های شیری

عدم پذیرش

30

ملاحظاتی برای خنک کردن گاوهای شیری به وسیله ی آب

عدم پذیرش

32

تشخیص تفریقی عوامل ایجاد کننده صدای زنگی در محوطه شکمی گاو¬های شیری

عدم پذیرش

33

لنگش در سطح گله¬های شیری و راه¬کارهای مدیریت آن

عدم پذیرش

53

اختلالات دهان و دندانی؛عوامل خاموش کاهش آسایش در اسب ها

عدم پذیرش

58

مقایسه ی اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر کبد جوجه های گوشتی

عدم پذیرش

63

مقایسه پری بیوتیک های XPC، فرمانتین و A.MAX در جیره غذایی و بررسی اثر آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی راس 308

عدم پذیرش

64

اثر سطوح مختلف پودر بومادران و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی

عدم پذیرش

66

تاثیر عصاره های رزماری و رازیانه بر تولید و ماندگاری تخم بلدرچین ژاپنی

عدم پذیرش

67

مقایسه اثر عصاره های رازیانه و رزماری بر رشد و توده پروتئینی بدن بلدرچین ژاپنی

عدم پذیرش

79

مدیریت و درمان سندروم گاوهای زمین گیر

عدم پذیرش

81

استفاده از عصاره های گیاهی در آبزی پروری

عدم پذیرش

88

سنسورهای بیولوژیك در تشخیص توكسین های غذایی

عدم پذیرش

89

باقی مانده های دارویی و امنیت غذایی انسان

عدم پذیرش

95

بررسی شاخص¬های حرکتی اسپرم منجمد قوچ در رقیق کننده حاوی سطوح مختلف عصاره رزماری و سولفات روی

غیر قابل قبول

102

تعیین باقیمانده فلورفنیکل در قزل آلای پرورشی منطقه سپیدان استان فارس با تاکید بر حقوق مصرف کننده

غیر قابل قبول

103

سنجش میزان فلزات سنگین در بافت عضله خرچنگ دراز چنگال باریک (Astacus leptodactylus) در دریاچه هفت برم استان فارس

غیر قابل قبول

104

مطالعه ای بر‌روش های تعیین‌ باقیمانده‌ آنتی بیوتیکی در‌بافت های دام‌ و‌طیور

غیر قابل قبول

52-1

نقش سلنیوم در کاهش ابتلا به سرطان در اسب

غیر قابل قبول