امـروز، یکشنبه, 13 آذر 1401

جهت سهولت در پاسخگویی به سوالات علاقه مندان و شرکت کنندگان در سومین همایش ملی بهداشت دام دبیرخانه همایش کانالی در شبکه مجازی تلگرام راه اندازی نموده. این پس شما می توانید از این طریق با ما در ارتباط باشد.

نشانی وبی کانال:

https://telegram.me/shzahms3rd

نشانی کانال به صورت مستقیم:

shzahms3rd@