امـروز، یکشنبه, 13 آذر 1401

 

برنامه های سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام به شرح زیر می باشد.

خلاصه برنامۀ همایش

پذیرایی

پانل سوم

« بهداشت خوراک و  مدیریت سلامت  دام »

ناهار و عبادت

پانل دوم

«مدیریت تولید مثل»

پذیرایی

پانل اول

«مدیریت بهداشت گلهها»

افتتاحیه

(قرائت قرآن، سرود جمهوی اسلامی ایران، خوش آمد گویی)

ثبت نام

و پذیرش

16-15:45

15:45-14

14-12:35

12:35-11:00

11:00-10:35

10:35-9:00

9:00-8:00

8:00-7:30

طبقۀ دوم

ساختمان مرکزی

آمفی ­نئاتر

سلف سرویس

نمازخانه

 (طبقۀ همکف ساختمان مرکزی)

آمفی ­نئاتر

طبقۀ دوم

ساختمان مرکزی

آمفی ­نئاتر

 

سرسرای ساختمان مرکزی

 

اعضای پانل:

دکتر  محمد رحیم احمدی (رئیس)

دكتر مهرداد پورجعفر

دکتر محمد رحیم حاجی حاجیكلائی

  دكتر سید مهدی قریشی

دکتر  مجتبی کافی

دكتر  شهریار كارگر

 

 

 

اعضای پانل:

دکتر  مجتبی کافی (رئیس)

دكتر محمد رحیم احمدی

دكتر سید مرتضی آقامیری

  دکتر رضا کسروی

دكتر اصغر مقیسه

 دکتر عبدالله میرزایی

 

 

 

 

اعضای پانل:

دکتر علی رضاخانی (رئیس)

دكتر محمد رضا اصلانی

دكتر خلیل بدیعی

 دكتر كامران شریفی

دکتر مهدی محبی فانی

   دكتر محمد نوری

 

 

 

سخنرانان

 

سخنرانان

 

سخنرانان

 

 

 

مهندس تکاسی (10 دقیقه)

دکتر بهمنی (10 دقیقه)

دکتر زکیان (10 دقیقه)

مهندس موسوی (10 دقیقه)

دكتر احمدی (10 دقیقه)

دکتر فرامرزیان (10 دقیقه)

دکتر بخشش (10 دقیقه)

دکتر کاظمی (10 دقیقه)

دکتر حاجی محمدی (10 دقیقه)

 

دکتر کافی (25 دقیقه)

 دکتر کسروی (20 دقیقه)

 دکتر احمدی (20 دقیقه)

دكتر آقامیری (10 دقیقه)

دكتر تشکری (10 دقیقه)

 

 

 

دکتر نوری (25 دقیقه)

دکتر شریفی (20 دقیقه)

دكتر حاجی حاجیكلائی (20 دقیقه)

 دکتر چالمه (10 دقیقه)

دکتر انصاری لاری (10 دقیقه)

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ (15 دقیقه)

 

 

پرسش و پاسخ (10 دقیقه)

 

 

پرسش و پاسخ (10 دقیقه)

 

 

 

برنامه کارگاهها

عنوان کارگاه

مدرس

زمان شروع

Hind Gut Acidosis

دکتر محمد نوری

14:00

ضرورت کنترل حذف اجباری در گله های گاو شیری

دکتر مهدی محبی

15:00

 

برنامه سخنرانی ها

پانل سوم

« بهداشت خوراک و  مدیریت سلامت  دام »

پانل دوم

«مدیریت تولید مثل»

پانل اول

«مدیریت بهداشت گلهها»

عنوان سخنرانی

سخنران

عنوان سخنرانی

سخنران

عنوان سخنرانی

سخنران

بیوسکیوریتی در تولید خوراک دام

مهندس تکاسی

 (10 دقیقه)

شروع مجدد چرخه تخمدانی: رخدادی كلیدی در تولید مثل گاو شیری پس از زایمان

دکتر کافی (25 دقیقه)

پاستوریزاسیون آغوز گاو

دکتر نوری

 (25 دقیقه)

بررسی میزان انتقال رادون به شیر

 

دکتر بهمنی

 (10 دقیقه)

 

مدیریت تولید مثل در گله های گاو شیری

 دکتر کسروی

 (20 دقیقه)

واکسیناسیون در مدیریت بهداشتی گله های شیری

دکتر شریفی

 (20 دقیقه)

اعتبارسنجی دستگاه رفرکتومتر دیجیتال بریکس

 برای اندازه گیری غلظت ایمونوگلوبولین جی (IgG) در آغوز گاو هلشتاین

 

دکتر زکیان

 (10 دقیقه)

 

چالش های اجرای پروتکلهای تلقیح در زمان ثابت  در گله های گاوهای شیری ایران

 دکتر احمدی

 (20 دقیقه)

تغییرات فراوانی آلودگی به هرپس ویروس تیپ 1 در گاو و گاومیش‌های استان خوزستان

دكتر حاجی حاجیكلائی

 (20 دقیقه)

تغذیه کروم-متیونین به گوساله‌های هلشتاین تحت تنش گرمایی: عملکرد رشد از تولد تا سه ماهگی

 

مهندس موسوی

(10 دقیقه)

 

اهمیت تشخیص آبستنی در گوسفند، بررسی ارزش اقتصادی مرتبط با لاپاروسکوپی در استان خوزستان

دكتر آقامیری (10 دقیقه)

مقادیر سرمی هورمون های تیروئیدی در دوره های مختلف قبل و بعد از زایمان در گوسفند دنبه دار ایرانی

 

دکتر چالمه

 (10 دقیقه)

 

تغذیه دانه ذرت آسیاب شده و پرک به گاوهای هلشتاین تحت تنش گرمایی: فراسنجه‌های تخمیری

خانم دكتر احمدی

 (10 دقیقه)

 

مقایسه ظرفیت اکسیدانی شیر در نمونه های سالم  و نمونه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

دكتر تشکری (10 دقیقه)

 

 

اپیدمیولوژی مشاركتی و نقش آن در

پژوهش‌های اپیدمیولوژیك

دکتر انصاری لاری (10 دقیقه)

رخداد هیپوکلسمی تحت بالینی در خلال روزهایی جز روزهای اول پس از زایش

دکتر فرامرزیان (10 دقیقه)

 

 

 

 

بررسی شیوع و دوام آنتی بادیهای مادری برعلیه هرپس ویروس تیپ 1 گاوی در گوساله ها

دکتر بخشش

 (10 دقیقه)

 

 

 

 

بررسی کیفیت جایگاه نگهداری و لنگش ناشی از اختلالات موضعی انگشتی در گاوداری های شیری شهرستان گلپایگان

دکتر کاظمی

 (10 دقیقه)

 

 

 

 

ارتباط برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو و یافته¬های بالینی در اسب¬های مبتلا به کولیک

دکتر حاجی محمدی

(10 دقیقه)