امـروز، یکشنبه, 13 آذر 1401

به اطلاع می رساند، بنا به درخواست مكرر شما عزیزان مهلت ثبت نام با تخفیف ویژه (حدوداً 40 درصدی) تا 16 بهمن ماه تمدید گردید. بنابراین جدول هزینه های ثبت نام به نحو زیر تغییر می یابد.

 

تا 15 بهمن ماه

(تخفیف ویژه)

تا 30 بهمن ماه

(تخفیف)

ثبت نام در محل

دانشجویی

50000 تومان

65000 تومان

80000 تومان

آزاد

100000 تومان

130000 تومان

160000 تومان