امـروز، سه شنبه, 14 آذر 1402

   ضمن عرض تبریک به پژوهشگرانی که مقاله آن ها مورد پذیرش قرار گرفته است، به اطلاع می رساند آخرین مهلت ثبت نام مالی نویسندگان مقاله ها 23 بهمن ماه است.

شایان ذکر است در صورتی که هیچکدام از نویسندگان مقاله در همایش ثبت نام نکرده باشند، از قراردادن مقاله ایشان در کتابچه پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام معذور هستیم.