امـروز، یکشنبه, 13 آذر 1401

برنامه های پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام به شرح زیر می باشد.

برنامۀ همایش (سخنرانی‌ها)

پانل دوم

«مدیریت بیماری‌های عفونی»

پذیرایی

پانل اول

«مدیریت بهداشت »

افتتاحیه

(قرائت قرآن، سرود جمهوی اسلامی ایران، خوش آمد گویی)

ثبت نام

و پذیرش

12:35-11

11-10:15

10:15-8:45

8:45-8:15

8:15-7:30

آمفی تئاتر

طبقۀ دوم

 

آمفی ­تئاتر

آمفی ­تئاتر

ساختمان مرکزی

اعضای پانل:

دكتر محمد نوری(رئیس)

دکتر غلامرضا محمدی

اعضای پانل:

دکتر علی رضاخانی (رئیس)

دكتر كامران شریفی 

 

سخنرانان

دکتر محمد رحیم حاجی حاجیكلایی، واكسیناسیون در نشخواركنندگان كوچك، (20 دقیقه)

دکتر  محمد رحیم احمدی،  مدیریت و معاینات پیرامون زایمان در گاوهای شیری، (20 دقیقه)

دکتر عبدالله درخشنده،  روش‌های كاربردی پیشگیری از بیماری یون در گله‌های گاو شیری، (20 دقیقه

دكتر شهرام شكرفروش،  یافته‌های كشتارگاهی عوامل حذف گاوهای شیری، (20 دقیقه

سخنرانان

دکتر محمد نوری، سندروم متابولیك  در گاوهای شیری، (30 دقیقه)

دکتر غلامرضا محمدی، عوامل مستعد كننده بیماریهای تنفسی گوساله‌ها، (25 دقیقه)

دكتر آریا رسولی، عوارض كوتاه مدت و بلند مدت اسیدوز تحت حاد شكمبه  در گاوهای شیری، (20 دقیقه)

 

پرسش و پاسخ (15 دقیقه)

پرسش و پاسخ (15 دقیقه)

 

 

ادامه برنامۀ همایش (كارگاه ها)

نكاتی درباره تغذیه كاربردی اسب و پیشگیری از بیماری های وابسته به تغذیه

دكتر آرش امیدی

دكتر محمد صیرفی نیا

13:15-11:45

طبقه دوم، كلاس  201

كارگاه اول

دلایل اقتصادی و زیست محیطی استفاده از فناوری های تولید مثل در گوسفند و بز

دكتر سید مرتضی آقا میری

15:30-14

آمفی تئاتر

 

كارگاه دوم

اشتباهات رایج در مدیریت گاوهای خشك و دوره انتقال

دکتر  مهدی محبی

دكتر كامران شریفی

18-16

آمفی تئاتر

 

كارگاه سوم

ناهار، عبادت و پذیرایی مابین كارگاه‌ها

 

برنامۀ همایش ( ارایه پوستر‌ها)

محل: سالن مركزی

15:45

15:45-15:30

14-13:30

11-10:45

8:30

ارایه گواهی نصب پوستر و حضور

پاسخگویی به سوالات  بازدیدكنندگان

پاسخگویی به سوالات  بازدیدكنندگان  پوستر‌ها

پاسخگویی به سوالات بازدیدكنندگان پوستر‌ها

شروع نصب پوسترها

در زمان  پاسخگویی به سوالات بازدیدكنندگان حضور یكی از نویسندگان مقاله ارایه شده در كنار پوستر الزامیست.