امـروز، یکشنبه, 13 آذر 1401

چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام (كد 960012004870) به مدت 10 ساعت در تاریخ 1396/09/01، برگزار می گردد. طبق اعلام سازمان نظام دامپزشکی، 7 امتیاز بازآموزی برای حضور در همایش و 5 امتیاز بازآموزی برای هر مقاله (تا سقف 2 مقاله)، (نهایتاً 10 امتیاز) به هر كدام از نویسندگان حاضر در همایش كه عضو سازمان نظام دامپزشکی در مقطع دكتری و بالاتر هستند تعلق می‌گیرد.