امـروز، سه شنبه, 14 آذر 1402

مقالات پذیرش شده به همراه نحوه ارائه

عنوان مقاله

نتیجه نهایی

شیوه ارائه

عوامل مؤثر بر تأخیر در تخمک‌گذاری پس از زایمان و تأثیر آن بر کارآیی تولیدمثل گاو شیری

پذیرش

پوستر

نقش گاو در اقتصاد ملی و بررسی روش های علمی جهت افزایش تولید شیر

پذیرش

پوستر

امنیت زیستی در کارخانجات خوراک دام

پذیرش

پوستر

بررسی شیوع سرمی تب کیو در گوسفند و بز به روش الیزا در شمال استان لرستان

پذیرش

پوستر

جستجوی مولکولی بروسلا ملی تنسیس در نمونه های سواب واژینال گوسفندان با سابقه سقط جنین در شهرستان خرم آباد با رو

پذیرش

پوستر

لپتوسپیروز در اسب: بدونِ علامت، با سختیِ تنفس یا همراه با سقط‌جنین

پذیرش

پوستر

بررسی اثرات پرتو گاما بر کیفیت مواد غذایی

پذیرش

پوستر

تاثیر استفاده از تشک های پلاستیکی در کاهش میزان لنگش

پذیرش

پوستر

اهمیت اقتصادی ورم پستان و نقش مدیریت صحیح در پیشگیری بیماریهای پستان و سرپستانک در گاوشیری

پذیرش

پوستر

استفاده از غذاهای كاربردی (Functional foods) در تغذیه اسب

پذیرش

پوستر

مروری بر هیپوکلسمی و راه های پیشگیری و درمان آن در گاو های شیری

پذیرش

پوستر

شیوع آلودگی به توکسوپلاسما در جوندگان وحشی استان لرستان

پذیرش

پوستر

لیشمانیوز در اسب، لزوم مطالعات و توجه بیشتر به این بیماری مشترک بین انسان و دام

پذیرش

پوستر

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشرشیاکلی از تانکهای ذخیره شیر شهرستان الشتر

پذیرش

پوستر

اثر تغذیه‌ی سیلاژ تفاله و تفاله‌ی خشک دانه‌ی انار بر الگوهای تغذیه‌ای بره‌های پرواری مهربان

پذیرش

پوستر

اثر تغذیه‌ی سیلاژ تفاله و تفاله‌ی خشک دانه‌ی انار بر شاخص انتخاب و ماده خشک مصرفی بره‌های مهربان

پذیرش

پوستر

گوارش‌پذیری جیر‌ه‌های دارای سیلاژ تفاله‌‌ و تفاله‌ی خشک دانه‌ی انار در بره‌های پرواری مهربان به روش جمع‌آوری

پذیرش

پوستر

اثرات عمل آوری با برخی ترکیبات شیمیایی بر قابلیت هضم، فراسنجه های تخمیری و تولید توده میکروبی بادام زمینی در ش

پذیرش

پوستر

رفتار دراز کشیدن در گاو شیری

پذیرش

پوستر

سیستم‎های انتقال دارو به وسیله اسپرم در دام

پذیرش

پوستر

نقش اورکسین بر کنترل خوراک مصرفی، ترشح پرولاکتین و هورمون رشد در گوسفند

پذیرش

پوستر

تاثیر لنگش بر میزان تولید در گله¬های گاو شیری

پذیرش

پوستر

تغییرات پاتولوژیک بافت پستان در آلودگی های باکتریایی رایج پستان در گاوهای شیری و پیشگیری از آن

پذیرش

پوستر

ارزیابیِ فصلی تعداد سلول‌های سوماتیک شیر در چند گله گاو شیری

پذیرش

پوستر

ارتباط بین میزان اسیدهای چرب غیراستریفیه و بتاهیدروکسی بوتیریک اسید در دوره انتقالی و بیماریهای پس از زایش در

پذیرش

پوستر

سبب شناسی افت چربی شیر و بازیابی تولید چربی شیر در مزارع صنعتی

پذیرش

پوستر

مروری بر جابه جایی شیردان و اهمیت پیشگیری از آن در گاو شیری

پذیرش

پوستر

بررسی میزان وجود آنتی بادی ضد ویروس زبان آبی در بین سرم‌ قوچها با استفاده از تکنیک ELISA

پذیرش

پوستر

جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی تولید کننده شیگاتوکسین از گوشت گاوهای کشتارشده در کشت

پذیرش

پوستر

اولویت های آموزشی و میزان رضایت دامداران استانهای البرز و قزوین از برنامه های ترویجی

پذیرش

پوستر

جایگزینی کنجاله‏‌سویا با کنجاله‌کانولا در جیره آغازین گوساله شیرخوار: اثر بر سنجه های رفتار و سلامت

پذیرش

پوستر

جایگزینی کنجاله‏‌سویا با کنجاله‌کانولا در جیره آغازین گوساله: گوارش پذیری خوراک و فاکتورهای خونی

پذیرش

پوستر

تغییر سیستم پرورش سنتی روستایی ضرورت افزایش کمی و کیفی (بهداشتی) تولید شیر

پذیرش

پوستر

کلستروم؛ ترکیبی قدیمی برای دنیای امروزی

پذیرش

پوستر

بررسی دلایل عمده حذف در دو گله گوسفند قره‌گل و بلوچی

پذیرش

پوستر

اثر خوراندن سیلاژ تفاله و تفاله خشک دانه انار بر میکروفلور روده بره‏های مهربان

پذیرش

پوستر

اندازه¬گیری بخش¬های پروتین سویای فول¬فت اکسترود شده و کتان اکسترود شده به روش CNCPS

پذیرش

پوستر

تاثیر جیره حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع بر پروفایل اسیدهای چرب و ویژگی های کیفی گوشت

پذیرش

پوستر

استئودیستروفی فیبروزا و نقش مکمل ها در کنترل و پیشگیری آن

پذیرش

پوستر

بررسی اثرات استرس گرمایی در گاوهای شیری و عملکرد آن بر سلامت دام

پذیرش

پوستر

نقش مدیریت تغذیه در کاهش تولید گاز گلخانه ای متان در نشخوارکنندگان اهلی

پذیرش

پوستر

نكات كاربردی در بهداشت خوراك اسب

پذیرش

پوستر

نكات مدیریتی در كنترل بیماری یون در گله های گاو شیری

پذیرش

پوستر

گزارش وقوع بیماری لمپی اسکین در استان مازندران

پذیرش

پوستر

بررسی عملکرد مناسب و شاخص های سلامت شکمبه

پذیرش

پوستر

بررسی علل حذف گاوهای شیری هلشتاین در گاوداری های صنعتی اطراف شهرستان تبریز

پذیرش

پوستر

بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از تک یاخته توکسوپلاسما گوندئی در گوسفندان مناطقی از استان اصفهان

پذیرش

پوستر

ارزیابی اثر استفاده از روغن مونتاناید و ویتامین E در واکسن نئوسپورا کنینوم

پذیرش

پوستر

ارزیابی واکسن کشته آزمایشی نئوسپوراکنینوم جهت پیشگیری از بروز سقط در گوسفند

پذیرش

پوستر

مروری بر روش های نگهداری آغوز گاو

پذیرش

پوستر

اثرات استفاده از مکمل¬های افزودنی بر عملکرد و سلامتی گوساله¬های شیرخوار هلشتاین

پذیرش

پوستر

تاثیر دانه روغنی بذرک و روغن ماهی بر عملکرد تولیدمثلی گوسفند

پذیرش

پوستر

مقایسه تاثیر جیره تکمیلی و همزمان سازی فحلی بر نرخ آبستنی و چند قلوزایی میش¬ در خارج از فصل تولیدمثل

پذیرش

پوستر

اثر خوراک‏دهی پیوگلیتازون (داروی ضددیابت نوع 2) بر برخی فراسنجه‏های خونی بره‏های پرواری کرمانی

پذیرش

پوستر

اثر خوراک‏دهی پیوگلیتازون (داروی ضددیابت نوع 2) بر ماده‏خشک مصرفی و عملکرد بره‏های پرواری کرمانی

پذیرش

پوستر

بررسی اثرات استرس اکسیداتیو بر سلامت و تولید نشخوار کنندگان

پذیرش

پوستر

بررسی اثرات استرس اکسیداتیو در بیماری های مهم مرتبط با تولید در نشخوار کنندگان

پذیرش

پوستر

بررسی علل حذف آلایش خوراکی دام‌ در کشتارگاه‌ صنعتی شهرستان زاهدان در سال 95

پذیرش

پوستر

بررسی علل حذف آلایش خوراکی دام‌ در کشتارگاه‌های استان س و ب طی سال‌های 94 و 95

پذیرش

پوستر

واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه: بهینه سازی و کاربردهای آن در میکروب شناسی تشخیصی

پذیرش

پوستر

مروری برکنترل، پیشگیری و ریشه کنی اسهال ویروسی گاوان

پذیرش

پوستر

مقایسه روش های اندازه گیری ترکیبات شیر به عنوان شاخص های کیفی متاثر از مدیریت گله

پذیرش

سخنرانی

بررسی تاثیر فاکتور جنسیت بر لپتوسپیروز در اسبهای شهرستانهای غرب استان گیلان

پذیرش

سخنرانی

روش¬های جدید کنترل آفلاتوکسین در خوراک دام و طیور

پذیرش

سخنرانی

کاربرد سنجش ریسک و اولویت بندی مخاطرات خوراک دام بر پایه قالب کدکس آلیمنتاریوس

پذیرش

سخنرانی

بررسی پلی مورفیسم در ژن گلوکز ترانسپورتر نوع 4 در گاوهای شیری

پذیرش

سخنرانی

مدیریت اسهال گوساله های نوزاد در گله های شیری

پذیرش

سخنرانی كارگاه

بیماریهای حاصله از انگلهای خونی در حیوانات علفخوار

پذیرش

سخنرانی كارگاه

روش‌های كاربردی در تشخیص و كنترل مسمومیت‌های رایج در دام‌های بزرگ

پذیرش

سخنرانی كارگاه

مدیریت و بهداشت گوساله های شیرخوار با ملاحظات اقتصادی

پذیرش

سخنرانی كارگاه

استفاده از آنتی بیوتیكها در درمان گوساله های شیرخوار

پذیرش

سخنرانی مدعو

تحلیل بررسی­های سرولوژیک آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در ایران

پذیرش

سخنرانی مدعو

اهمیت بیماریهای انگلی از نظر اقتصادی

پذیرش

سخنرانی مدعو

برنامه ریزی جنینی و اوایل تولد واثراتش روی سلامت دوران بلوغ

پذیرش

سخنرانی مدعو

متاآنالیز وضعیت نئوسپورا كانینوم در گاوهای شیری ایران

پذیرش

سخنرانی مدعو

ارتباط بین وقوع سقط جنین، شیوع ورم پستان و نرخ گیرایی در گاوهای هلشتاین ایران

پذیرش

سخنرانی

اثرات مکمل های پروبیوتیکی بر وزن بدن ،قد و میزان ابتلا به اسهال در گوساله های تازه متولد شده

پذیرش

سخنرانی

بررسی مطالعات انجام شده درباره عوامل عفونی اسب در ایران

پذیرش

سخنرانی

تحلیل مولفه های توسعه دامپروری ارگانیک

پذیرش

سخنرانی

شاخصهای حذف در گله ­های شیری

پذیرش

سخنرانی مدعو

 

مقالات پذیرش نشده

عنوان مقاله

نتیجه نهایی

بررسی تاثیر لنگش بر تغذیه ی گاوها و متعاقب آن مشکلات تولید مثلی

عدم پذيرش

مروری بر شایع ترین علل سقط در گله های شیری

عدم پذيرش

سندرم بره های سست (Floppy kid syndrome) و چگونگی درمان آن به وسیله ی مدیریت تغذیه ای در بره ها

عدم پذيرش

کیفیت، رفاه زندگی و مرگ آسان در اسب های مسن

عدم پذيرش

مقایسه طول سم در بین گاوهای نر و ماده یک و نیم ساله کشتارشده

عدم پذيرش

بررسی میکروسکوپیک انگل های خونی در پرندگان شکاری باغ وحش بروجرد

عدم پذيرش

ردیابی مولکولی توکسوکارا در نمونه‌های مدفوع گربه‌های ولگرد شهرستان خرم‌آباد

عدم پذيرش

Drug timer

عدم پذيرش

تشخیص حرارتی جنین توسط عینک مادون قرمز

عدم پذيرش

بررسی عملکرد انزیم فیتاز بر افزایش بازده غذایی در تغذیه دام و طیور

عدم پذيرش

اثر هورمون آزاد کننده گونادوتروپین (GnRH ) بر بهبود و افزایش آبستنی در میش

عدم پذيرش

بهداشت گله

عدم پذيرش

استفاده از آنتی ژن غیر فعال شده  باکتری برای ایمنی زایی در حیوان آزمایشگاهی

عدم پذيرش

بررسي علل عمده حذف لاشه طيورگوشتي کشتاری در کشتارگاه‌های صنعتی استان سيستان و بلوچستان

عدم پذيرش

بررسی الگوی ژن HSP70 و ارتباط آن با صفات تولید مثلی بوقلمون های بومی ایران

عدم پذيرش